Promowanie inwestycji w efektywność energetyczną oraz OZE w przedsiębiorstwach.

NFOŚiGW ogłosił drugi konkurs, dotyczący promowania inwestycji w efektywność energetyczną oraz korzystania z OZE w przedsiębiorstwach.

Wsparcie uzyskać mogą przedsięwzięcia, które wynikają z audytu energetycznego przedsiębiorstwa oraz ich celem jest poprawa efektywności energetycznej, zmierzające do tego zmiany technologiczne w istniejących budynkach, instalacjach, a także urządzeniach technicznych.

Przykładowo, takimi działaniami mogą być:

  • przebudowa linii produkcyjnych,
  • głęboka modernizacja energetyczna budynku,
  • wdrożenie technologii efektywnych energetycznie poprzez przebudowę albo wymianę na energooszczędne instalacje, urządzenia, oświetlenie oraz ciągi transportowe,
  • budowa i przebudowa lokalnych źródeł ciepła np.  wymiana źródła na instalację OZE; a również zastosowanie technologii odzysku energii (wykorzystanie ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa).

Maksymalny udział dofinansowania jako pomoc zwrotna – wraz z możliwością uzyskania premii inwestycyjnej  nie przekroczy 75 procent, przy czym pomoc zwrotna to zwrotne dofinansowanie z możliwością umorzenia spłat części kapitału– tj. przyznania premii inwestycyjnej – którego wysokość zależy od osiągnięcia zakładanego spadku zużycia energii  (od 5 proc. do 15 proc. wydatków kwalifikowanych).

Wnioski o dofinansowanie w terminie  31 marca – 29 maja 2017 r., mogą zgłaszać duże przedsiębiorstwa o jednej z następujących form prawnych: kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, kod 140.

Fundusz informuje ponadto, iż planuje minimum dwa szkolenia z zakresu procedury wnioskowania oraz zasad udzielania dofinansowania.

Zobacz także: