Prosument na Podkarpaciu

26 listopada 2014 r. podpisano kolejną umowę pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Rzeszowie w ramach programu Prosument . Program cieszy się dużym zainteresowaniem. Przedstawiciele województwa podkarpackiego w pierwszej kolejności będą starać się dofinansować działania spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot, a następnie osób fizycznych.

NFOŚIGW podał informacje o naborze wniosków przez banki z nim współpracujące  – ich rozpoczęcie ma nastąpić na początku 2015 roku.

Warto przypomnieć, że w ramach programu Prosument możliwe jest dofinansowanie 6 typów mikroinstalacji OZE:

  • Kotły na biomasę
  • Pompy ciepła
  • Kolektory słoneczne
  • Systemy fotowoltaiczne
  • Małe elektrownie wiatrowe
  • Układy mikrokogeneracyjne

 

 

Źródło: nfosigw.gov.pl

Zobacz także: