Przydomowe elektrownie wiatrowe

Energetyka wiatrowa w Twoim domu

Małe elektrownie wiatrowe stanowią źródło czystej energii. Niewielkie turbiny wiatrowe to generatory prądu, które wykorzystują energię wiatru do produkcji energii. Pojedyncze gospodarstwa domowe mogą stać się producentem własnej energii jednocześnie zmniejszając rachunki za prąd i dbając o naturalne środowisko.

wiatrak2Energię elektryczną pochodząca z przydomowych wiatraków najlepiej wykorzystać do ogrzewania wody użytkowej w podgrzewaczu elektrycznym (bojlerze) lub do ogrzewania pomieszczeń. Dobrze wybrana elektrownia wiatrowa może wytworzyć taką ilość energii elektrycznej, jaka stanowi 10-20% iloczynu mocy nominalnej zainstalowanej turbiny oraz liczby godzin w ciągu roku (24hx365 dni). W obliczeniach uwzględnia się zarówno okresy bezwietrzne, jak i te, kiedy prędkość wiatru jest mniejsza bądź większa od średniej.

Prędkość wiatru niezbędna do działania turbiny powinna być większa niż 4 m/s. Wydajność jest optymalna  przy prędkości 14 m/s. Co ważne, jeśli prędkość wiatru przekroczy 25 m/s turbina musi być zatrzymana, dlatego wygenerowaną energię należy magazynować. Najczęściej wykorzystuje się do tego baterie.

Pozwolenie na budowę przydomowej elektrowni wiatrowej

Inwestycja w przydomowe elektrownie powinna być zgodna z Prawem budowlanym. Aktualna ustawa znajduje się pod adresem www.gunb.gov.pl . Pozwolenie na budowę nie jest wymagane o ile urządzenia te nie są stale związane z gruntem. Jeśli chcemy postawić urządzenie na jego własnych fundamentach, niezbędne staje się pozwolenie na budowę, a po ukończeniu inwestycji również pozwolenie na użytkowanie.

Jeśli wysokość elektrowni wiatrowej stanowiłaby przeszkodę lotniczą to musi być oznakowana zgodnie z Rozporządzeniem ministra infrastruktury z 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (DzU nr 130 z 24 lipca 2003 r. poz. 1193 oraz DzU nr 9, poz. 53). Zewnętrzne końce śmigieł powinny być wówczas pomalowane w pasy o jednakowej szerokości (powinno być ich pięć), prostopadłe do dłuższego wymiaru śmigła, pokrywające 1/3 długości łopaty (trzy powinny być koloru czerwonego lub pomarańczowego, dwa – białego). Pasy skrajne nie mogą być białe. Dodatkowo na najwyższym punkcie gondoli musi być zainstalowane światło błyskowe o średniej intensywności.

Instalacja turbin wiatrowych krok po kroku

  1. Zbadaj warunki wietrzne w Twojej okolicy tak, aby inwestycja była korzystnie ekonomiczna.
  2. Określ miesięczne i roczne wydatki na prąd.
  3. Zakup odpowiedniej turbiny wiatrowej dostosuj do własnych potrzeb na prąd.

Parametry na które warto zwrócić uwagę podczas wyboru turbiny:

  • Ilość energii produkowanej przez turbinę wiatrową przy średniej prędkości wiatru
  • Opinie innych użytkowników nt danej turbiny
  • Okres gwarancji
  • Testy przeprowadzane na danej turbinie
  • Ilość sprzedanych modeli

Źródło:  muratordom.pl, reo.pl, windenergyfoundation.org

Zobacz także: