Relacja z greenPOWER 2014

24 września br. zakończył się 5 międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej greenPOWER. Podczas dyskusji zwracano szczególną uwagę na politykę energetyczną Polski i Europy oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego.

Światowi eksperci w branży energetycznej m. in. Frank Wouters podkreślił konieczność uwzględnienia OZE w sektorze gospodarczym w największych gospodarkach świata. Christoph Glaser, Dyrektor Finansowy General Electric na Niemcy i Europę oczekuje, że Europa będzie prowadzić wspólną politykę energetyczną, która zapewni bezpieczeństwo energetyczne oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla.

Większość prelengentów dostrzega potrzebę stopniowego przejścia z gospodarki opartej na paliwach kopalnych na gospodarkę niskoemisyjną wykorzystującą odnawialne źródła energii.  Izabela Skolichowska dyrektor ds. polityki energetycznej w Europie Środkowej i Wschodniej w GE, podkreśla, że OZE i wysokosprawna kogeneracja gazowa posiadają najkrótszy cykl inwestycyjny, czyli są w stanie najszybciej dostarczyć niedobory mocy.

Kongres Energii Odnawialnej greenPOWER to doskonała okazja to dyskusji, spotkań, podejmowania nowych inicjatyw przez ludzi ze świata nauki, biznesu, politykami oraz ekspertami OZE.

 

 

Źródło: kongresgreenpower.pl, reo.pl 

Zobacz także: