Sejm przyjął ustawę o charakterystyce energetycznej budynków

25 lipca 2014 r. Sejm przyjął ustawę o charakterystyce energetycznej budynków. Rządowy projekt ustawy uwzględnia prawo Unii Europejskiej oraz usprawnia funkcjonujący w Polsce system oceny energetycznej budynków.

W ustawie określono zasady:

  • sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej;
  • kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach;
  • prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków;
  • opracowania krajowego planu działań mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii.

Nowa ustawa o charakterystyce energetycznej budynków nie wprowadza nowych obowiązków w stosunku do prywatnych właścicieli lub zarządców budynków. Ustawa ma na celu wzmocnienie systemu oceny energetycznej budynków poprzez wprowadzenie i uruchomienie kontroli świadectw charakterystyki energetycznej budynków oraz protokołów z przeglądów klimatyzacji i systemów ogrzewania.

Przepisy nowej ustawy określają wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej budynków w perspektywie do 2021 r. zgodnie  z dyrektywą 2010/31/UE.

W porównaniu z obecnie obowiązującymi przepisami nowa ustawa o charakterystyce energetycznej budynków obejmuje następujące kwestie:

  • wprowadza obowiązek umieszczania informacji dotyczącej efektywności energetycznej budynków w reklamach,  w przypadku gdy dla budynku sporządzono już świadectwo
  • zawiera upoważnienie dla ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa do opracowania krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii;
  • wprowadza obowiązek posiadania świadectwa dla budynków zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej,  w których dokonywana jest obsługa interesantów, o powierzchni większej niż 500 m2, przy czym próg dotyczący powierzchni użytkowej 9 lipca 2015 r. zostanie obniżony do 250 m2 oraz wprowadza obowiązek ich umieszczania w widocznym miejscu;
  • wprowadza obowiązek umieszczania świadectw charakterystyki energetycznej w widocznym miejscu,  w przypadku budynków o powierzchni użytkowej większej niż 500 m2 w których są świadczone usługi dla ludności, w szczególności dworców, lotnisk, muzeów, hal wystawienniczych, dla których zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej
  • zmienia wymogi w zakresie posiadanego wykształcenia uprawniających do wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej

Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię.

Więcej szczegółów o nowej ustawie o charakterystyce energetycznej budynków znajdą Państwo tutaj.

Jak podaje Sejm RP 28 lipca 2014 r. ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

Pełny tekst ustawy o charakterystyce energetycznej budynków dostępny jest tutaj.

 Poniżej schemat prac nad ustawą o charakterystyce energetycznej budynków.

schemat

Źródło: mir.gov.pl

Zobacz także: