Sektor energetyczny oparty o OZE?

Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) uważa, że każdy kraj może oprzeć swój sektor energetyczny o odnawialne źródła energii.

Media i decydenci często są zaniepokojeni perspektywą zależności zasadniczych systemów generujących energię elektryczną opartych  np. o węgiel, od źródeł odnawialnych. Spowodowane jest to nieprawidłowościami (wahaniami) ilości wyprodukowanej energii przez systemy słoneczne i wiatrowe, które raz produkują nadmiar a innym razem jej niedomiar.

W odpowiedzi na nurtujące pytania IEA opublikowała wyniki obszernych badań, które mają udzielić odpowiedzi na dwa podstawowe: Czy systemy zasilania pozostaną niezawodne i opłacalne, gdy będą wspierane znaczną ilością energii pochodzenia z OZE? A jeśli tak, to w jaki sposób?

Raport stwierdza, że:

1. Możliwe są techniczne wysokie udziały OZE w pierwotnym sektorze energii.

2. 5-10% udziału OZE w ramach istniejących systemów nie stwarzałaby żadnych problemów technicznych i gospodarczych w przypadku jakiegokolwiek kraju na świecie. Niemniej jednak muszą być spełnione trzy warunki:

– należy unikać niekontrolowanych lokalnych ‘hot spots’,

– OZE musi przyczyniać się do stabilizacji sieci, gdy będzie do konieczne,

– przewidywania dot. OZE muszą być skutecznie wykorzystywane.

3. W dłuższej perspektywie, 30sto procentowy udział OZE wymagałby transformacji systemu energetycznego przy niewielkich dodatkowych kosztach. Tu również muszą być spełnione trzy podstawowe warunki:

– należy integrować energię pochodzącą z odnawialnych źródeł z siecią w sposób przyjazny dla systemu przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii,

– na bieżąco poprawiać efektywność systemów energetycznych,

– inwestować w dodatkowe elastyczne zasoby.

Obecnie poziom wykorzystania energii generowanej z systemów słonecznych i wiatrowych wynosi zaledwie 3%. Niemniej jednak w niektórych krajach instalacje te mają swój wysoki udział m.in. we Włoszech, Niemczech, Irlandii, Hiszpanii, Portugalii i Danii. W 2012 roku w skali rocznej było to od 10% do ponad 30% energii elektrycznej.

Streszczenie raportu dostępne jest na stronie International Energy Agency.

Zobacz także: