Sieci energetyczne – poważny problem dla rozwoju OŹE w Polsce.

Sieci energetyczne – poważny problem dla rozwoju OŹE w Polsce.

Hamulcem dla odnawialnych źródeł w Polsce jest stan linii energetycznych. Dużym problem dla inwestorów jest uzyskanie warunków przyłączenia. Inną bolączką są firmy spekulacyjne, do tej pory przyznano 18,7 tysięcy MW, które nie są wykorzystane i są blokowane przez firmy spekulacyjne.

Wspomniana bariera może być poważną przeszkodą do wypełnienia zobowiązań Polski wynikających z polityki klimatycznej Unii  Europejskiej. Nasz kraj zobowiązany jest do osiągnięcia 15 procentowego udziału OŹE w produkcji energii elektrycznej.

Większość z umów przyłączeniowych to umowy wirtualne. Firmy spekulacyjne do dziś nie podjęły żadnych działań w celu rzeczywistego przyłączenia do sieci energetycznej, co blokuje przyłączanie rzeczywistych inwestorów.

Ponadto stan sieci wymaga poważnych inwestycji. Sieci niskiego i średniego napięcia przez lata były zaniedbywane, teraz wymagają modernizacji.

Do sprawnego przebiegu działań modernizacyjnych sieci brakuje zmian przepisów dotyczących służebności gruntu dla przesyłania energii. Wiele prac jest blokowanych przez właścicieli gruntów, przez które przebiegają linie elektroenergetyczne.

Źródło: oze.pl

Zobacz także: