Sprawozdawcze obowiązki wytwórców energii elektrycznej z OZE

Urząd Regulacji Energetyki przypomina o sprawozdawczych obowiązkach wytwórców energii elektrycznej z OZE, których oferta wygrała aukcję.

Zobowiązani są oni do przekazania URE informacji o terminie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z OZE (potwierdzonej przez operatora sieci przesyłowej albo dystrybucyjnej) i informacji o etapie wykonania harmonogramu zarówno rzeczowego i finansowego. Informacje te  należy przekazać do URE w terminie 30 dni od dnia jej wytworzenia po raz pierwszy.

Osoby, które wygrały aukcje migracyjne (biogazownie oraz elektrownie wodne do 1 MW) i które przechodzą ze swoimi, działającymi już instalacjami z systemu zielonych certyfikatów do systemu aukcyjnego, powinny rozpocząć produkcję energii w ramach aukcyjnego systemu wsparcia  najpóźniej w dniu 1 lutego 2017 r. Natomiast ci, którzy wygrali aukcję dla nowych projektów i dopiero zrealizują swoje inwestycje  muszą wytworzyć po raz pierwszy energię z OZE w tej instalacji w terminie 48 miesięcy od dnia zamknięcia aukcji, a dla energii wytworzonej z fotowoltaiki – w czasie 24 miesięcy od daty zamknięcia aukcji.

W przypadku wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach aukcyjnego systemu wsparcia w 2016 r., wytwórca  musi przekazać informację o ilości MWh energii elektrycznej wytworzonej z OZE, jaką wytworzył na potrzeby systemu aukcyjnego w roku  2016 – w czasie 30 dni od zakończenia roku kalendarzowego.

Informacje o pozostałych obowiązkach dostępne są pod tym linkiem. 

Zobacz także: