Tagi: biogazownia

Biogazownie rolnicze

Zacznijmy od początku. Według dyrektywy 2003/30/UE biogaz to paliwo gazowe produkowane z biomasy i/lub ulegające biodegradacji części odpadów, które może być oczyszczone do jakości naturalnego gazu, do użycia jako biopaliwo, lub gaz drzewny. GUS...

Nasza Energia – spółdzielnia energetyczna

Spółdzielnia Nasza Energia to inicjatywa firmy Bio Power Sp. Z o.o. z Zamościa oraz czterech sąsiadujących ze sobą gmin Sitno, Skierbieszów, Łabunie i Komarów-Osada. Głównym celem projektu jest stworzenie zintegrowanej sieci biogazowni rolniczych. Na...

Biogazownie szansą rozwoju dla Polski

Biogazownie to instalacje wytwarzające energię cieplną i elektryczną z biogazu powstającego w procesie fermentacji beztlenowej. Do produkcji biogazu wykorzystuje się m.in. odchody zwierzęce, organiczne odpady, odpady poubojowe lub biologiczny osad ze ścieków. Budowane w...