Tagi: Dyrektywa 2002/91/WE

Ocena efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych

Obowiązek sporządzania świadectw energetycznych budynków, czy wykonywania kontroli kotłów i urządzeń chłodniczych wprowadza obowiązująca od 4 stycznia 2006 roku w krajach europejskich dyrektywa 2002/91/WE. W Polsce obowiązek okresowych kontroli spowodowała nowelizacja ustawy – Prawo budowlane....

Ocena efektywności energetycznej kotłów

Obowiązek sporządzania świadectw energetycznych budynków, czy wykonywania kontroli kotłów i urządzeń chłodniczych wprowadza obowiązująca od 4 stycznia 2006 r. w krajach europejskich dyrektywa 2002/91/WE. W Polsce obowiązek okresowych kontroli spowodowało dodanie ustawą z dnia...