Tagi: kogeneracja

Biogaz w systemach kogeneracyjnych

  Kogeneracja, tzw. produkcja skojarzona łączy w sobie w jednym cyklu termodynamicznym  wytwarzanie ciepła oraz energii elektrycznej. Podczas tradycyjnej produkcji  energii elektrycznej dostajemy ciepło, które wykorzystujemy na ogrzanie pomieszczeń czy wody użytkowej. Dzięki takiemu...

10 miast o 100% udziale OZE w produkcji energii

W obliczu nowej polityki energetyczno -klimatycznej Unii Europejskiej wobec krajów członkowskich konieczny jest m. in. wzrost udziału odnawialnych źródeł energii do ok.  27% w ogólnej produkcji energii.  Jednak niektóre miasta, nie tylko europejskie maja...

Co przyniósł rok 2014, co przyniesie 2015 ? – raport URE

31 stycznia ubiegłego roku Urząd Regulacji Energetyki opublikował informację o zmianach w 2014 roku i planach na przyszłość. Najważniejsze modyfikacje, które dotyczyły polskiego prawa energetycznego to m.in. : o   zmiany  w ustawie Prawo energetyczne...

Plan rozwoju kogeneracji w Polsce

CODE2 COGENERATION OBSERVATORY AND DISSEMINATION EUROPE to projekt mający na celu rozwój kogeneracji w Europie, współfinansowany przez Unię Europejską. 4 grudnia 2014 r. opublikowano  plany działań rozwoju kogeneracji dla poszczególnych 27 państw członkowskich, w...

Potrzeba termomodernizacji

Sektor budowlany pochłania ok. 40% całkowitego finalnego zużycia energii elektrycznej w Unii Europejskiej oraz jest odpowiedzialny w 36% za emisję gazów cieplarnianych do atmosfery – według danych Komisji Europejskiej. W Polsce ponad ¾ budynków...

Blok na biomasę w Elblągu

W Elblągu uruchomiono kogeneracyjny blok biomasowy o mocy 20 MWe, którego głównym celem jest dostarczanie ciepła dla mieszkańców przy jednoczesnej redukcji emisji dwutlenku węgla. W rezultacie bezpieczeństwo energetyczne Elbląga również ulegnie poprawie. Nowa jednostka...