Tagi: pompy ciepła

Szwajcaria inwestuje w pompy ciepła

Ciepło gromadzone w wodach Jezioro Bodeńskiego zostanie wykorzystane za pomocą pomp ciepła do ogrzewanie nawet 300 000 gospodarstw domowych. To nowy pomysł wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a przede wszystkim czystych technologii do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego....

Pompy ciepła to też OZE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie sposobu obliczania końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych oraz sposobu obliczania ilości energii elektrycznej i ciepła z takich źródeł ciepło...

Prosument – pomoc dla mikroinstalacji OZE

Program Prosument realizowany przez NFOŚIGW, ma na celu wspieranie rozproszonych źródeł energii, co z kolei istotnie wpłynie na ograniczenie emisji CO2 do atmosfery. Jest on skierowany do indywidualnych osób, małych przedsiębiorców, wspólnot oraz spółdzielni...