Tagi: Prawo budowlane

Przydomowe elektrownie wiatrowe

Energetyka wiatrowa w Twoim domu Małe elektrownie wiatrowe stanowią źródło czystej energii. Niewielkie turbiny wiatrowe to generatory prądu, które wykorzystują energię wiatru do produkcji energii. Pojedyncze gospodarstwa domowe mogą stać się producentem własnej energii...

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

Przepisy Prawa budowlanego rozróżniają kilka rodzajów kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych. Określają sytuacje, w których dane sprawdzenia są przeprowadzane, a także przypadki, gdy właściciele lub zarządcy są zwolnieni z dokonywania takich kontroli. Przepisy art....

Ocena efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych

Obowiązek sporządzania świadectw energetycznych budynków, czy wykonywania kontroli kotłów i urządzeń chłodniczych wprowadza obowiązująca od 4 stycznia 2006 roku w krajach europejskich dyrektywa 2002/91/WE. W Polsce obowiązek okresowych kontroli spowodowała nowelizacja ustawy – Prawo budowlane....

Ocena efektywności energetycznej kotłów

Obowiązek sporządzania świadectw energetycznych budynków, czy wykonywania kontroli kotłów i urządzeń chłodniczych wprowadza obowiązująca od 4 stycznia 2006 r. w krajach europejskich dyrektywa 2002/91/WE. W Polsce obowiązek okresowych kontroli spowodowało dodanie ustawą z dnia...