Tagi: termomodernizacja

Potrzeba termomodernizacji

Sektor budowlany pochłania ok. 40% całkowitego finalnego zużycia energii elektrycznej w Unii Europejskiej oraz jest odpowiedzialny w 36% za emisję gazów cieplarnianych do atmosfery – według danych Komisji Europejskiej. W Polsce ponad ¾ budynków...

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Minister Środowiska jako Operator Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (Funduszy EOG 2009-2014) ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów....