Termografia, czyli o obserwacji temperatury

GSENERGIA_termowizja_termogram

Wszystkie ciała, których temperatura przewyższa zero bezwzględne wypromieniowują energię elektromagnetyczną. Dzięki tej właściwości możliwa jest rejestracja i analiza promieniowania cieplnego emitowanego przez obiekty.

Termografia jest to technika umożliwiająca rejestrację i wizualizację promieniowania podczerwonego. Urządzenia do uzyskiwania zobrazowań w podczerwieni (kamery i skanery termograficzne) rejestrują rozkład natężenia promieniowania podczerwonego. Promieniowanie emitowane przez dane ciało przechodzi przez układ optyczny w obiektywie kamery, pada na detektor, powstaje sygnał, który zostaje wzmocniony, przetworzony i zapisany w postaci cyfrowej. Na podstawie danych z odczytu kamerą obliczane są temperatury obiektów.

Termografia znalazła zastosowanie wszędzie, gdzie na podstawie rozkładów temperatury lub zmian temperatury w czasie można wysuwać wnioski o zachodzących zjawiskach, cechach obiektów, a bezpośredni kontakt z mierzonym obiektem jest niemożliwy lub nieskuteczny (urządzenia pod napięciem, zbyt duża odległość, wysoka temperatura, badanie rozkładu temperatury na dużych powierzchniach).

W medycynie metody termograficzne wykorzystywane są do lokalizacji stanów zapalnych, w badaniach alergicznych odczynów skórnych, układu krążenia; w elektronice do badania jakości układów scalonych i odnajdywania uszkodzonych elementów w aparaturze; w ochronie środowiska do identyfikacji obszarów skażenia termicznego, badania stanu hałd i składowisk; w przemyśle hutniczym do określania izolacji termicznej pieców i kadzi, wyznaczania temperatury na powierzchni i wewnątrz pieców; w rolnictwie i leśnictwie do określania stanu wilgotności gleby i stanu upraw, wykrywania ognisk pożarów lasów, lokalizacji obszarów atakowanych przez szkodniki.

Energetyka wykorzystuje termografię do badania stanu złączy elektrycznych, izolacji termicznej instalacji. Przy pomocy urządzeń termowizyjnych można określić lokalizację nadmiernych strat ciepła, rozmieszczenie rur z ciepłą i zimną wodą w budynkach, a także wnioskować o jakości izolacji cieplnej. Dzięki interpretacji zdjęć termowizyjnych można zidentyfikować obszary problematyczne, wymagające poprawy pod względem efektywności energetycznej.

Na zdjęciu widoczna jest różnica przy zastosowaniu rolet okiennych. Maksymalna temperatura na szybie bez rolet - okno po lewej; to ok. 7,7 stopni, a na powierzchni zamkniętej rolety to ok. 4,3 stopnia – okno po prawej.

Na zdjęciu widoczna jest różnica przy zastosowaniu rolet okiennych. Maksymalna temperatura na szybie bez rolet – okno po lewej; to ok. 7,7 stopni, a na powierzchni zamkniętej rolety to ok. 4,3 stopnia – okno po prawej.

Na zdjęciu widoczne niekontrolowane wnikanie zimna przez nieszczelność w uszczelce i przez szczelinę przy parapecie.

Na zdjęciu widoczne niekontrolowane wnikanie zimna przez nieszczelność w uszczelce i przez szczelinę przy parapecie.

Nierównomierny rozkład temperatury na powierzchni elewacji, występują miejsca o niższej izolacyjności – jaśniejsze plamy.

Nierównomierny rozkład temperatury na powierzchni elewacji, występują miejsca o niższej izolacyjności – jaśniejsze plamy.

Widok na bramę garażową. Widoczne nieszczelności w dolnej części oraz w górnych narożach.Pod oknem widoczne miejsce „ucieczki ciepła” – prawdopodobnie od grzejnika. W celu poprawy, można zastosować tzw. „ekrany za grzejnikowe”.

Widok na bramę garażową. Widoczne nieszczelności w dolnej części oraz w górnych narożach. Pod oknem widoczne miejsce „ucieczki ciepła” – prawdopodobnie od grzejnika. W celu poprawy, można zastosować tzw. „ekrany za grzejnikowe”.

W zaznaczonych obszarach w szczególności  w narożu występuje zbyt niska temperatura.  Z całą pewnością jest tu widoczny wpływ mostka termicznego.  Należy zwracać szczególną uwagę na utrzymywanie średniej wilgotności na poziomie < 50% (w ciągu doby może wahać się od 40 do 60%).  Przykładowo przy wilgotności 60% i temperaturze powietrza w pomieszczeniu 20 stopni w tych miejscach, gdzie temperatura będzie niższa niż 12 stopni będzie wykraplać się para wodna z powietrza co stwarza dogodne warunki do porastania pleśni i grzybów.

W zaznaczonych obszarach w szczególności w narożu występuje zbyt niska temperatura. Z całą pewnością jest tu widoczny wpływ mostka termicznego. Należy zwracać szczególną uwagę na utrzymywanie średniej wilgotności na poziomie < 50% (w ciągu doby może wahać się od 40 do 60%). Przykładowo przy wilgotności 60% i temperaturze powietrza w pomieszczeniu 20 stopni w tych miejscach, gdzie temperatura będzie niższa niż 12 stopni będzie wykraplać się para wodna z powietrza co stwarza dogodne warunki do porastania pleśni i grzybów.

Zobacz także: