Trwają konsultacje Polityki energetycznej Polski do 2050 r.

Ministerstwo Gospodarki przedstawiło projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 r. Wstępne konsultacje społeczne mają potrwać do 1 września br.

Za działania priorytetowe nowej Polityki energetycznej Polski uważa się:

  • zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju;
  • zwiększenie konkurencyjności i efektywności energetycznej gospodarki narodowej;
  • zmniejszenie oddziaływania na środowisko naturalne;

Prognozy opracowane na potrzeby projektu wskazują na ciągły wzrost zapotrzebowania na energię w perspektywie do 2050 roku. Autorzy projektu zapewniają, że węgiel kamienny będzie podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski w przewidywanym okresie, niemniej jego udział będzie się zmniejszał. Jednocześnie będzie prowadzona polityka klimatyczna, która ma ograniczyć emisję CO2. Skutkiem czego obecny będzie wzrost cen uprawnień do emisji CO2. Zatem konieczna może okazać się wymiana bloków węglowych na nowe wykorzystujące OZE. Projekt przewiduje wzmocnienie udziału OZE oraz energetyki jądrowej w tworzeniu bilansu energetycznego.
Za najważniejsze działania uważa się m.in. poprawę efektywności energetycznej, rozwój kogeneracji oraz energetyki prosumenckiej, zastosowanie odnawialnych źródeł energii, gazu niekonwencjonalnego oraz inteligentnych sieci.
Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 r. zakłada następujące scenariusze:

  • Zrównoważony – bilans energetyczny zbliżony do bilansu z 2035 r., czyli z co najmniej 10% udziałem OZE oraz włączeniem energetyki jądrowej do bilansu paliw pierwotnych.
  • Alternatywny:

Jądrowy – udział energii w ogólnym bilansie energetycznym do 2050 r. ma wynosić 45-60%. Warunkiem spełnienia tego planu są zwiększone badania na rozwój w energetyce jądrowej.

Gaz + OZE – bilans energetyczny do 2050 r. w ok.50-55% ma opierać się na gazie ziemnym i odnawialnych źródłach energii.  Spełnienie tego scenariusza w dużej mierze będzie zależało od wyników wierceń poszukiwawczych gazu ziemnego złóż niekonwencjonalnych na terenie Polski.  

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Gospodarki umieszczono formularz zgłaszania uwag do Polityki energetycznej Polski  .  Zachęcamy do zapoznania się z projektem Oceny i realizacji „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku”  oraz z projektem „Polityki energetycznej Polski do 2050 roku” .

Poniżej przedstawiamy Państwu wypowiedź przedstawicielki Komisji Europejskiej odnośnie zwiększenia efektywności energetycznej do 2030 r. Efektywność energetyczna jest jednym z głównych filarów strategii energetycznej Unii Europejskiej na rok 2030, zakłada się jej wzrost o 30 % do tego czasu.

Źródło filmu: vieuws.eu

 

 

Źródło: mg.gov.pl 

Zobacz także: