Urządzenia grzewcze od 2015 roku pod okiem Unii Europejskiej

Już od przyszłego roku stosowanie klas i etykiet energetycznych stanie się obowiązkowe również dla urządzeń grzewczych. Zmiany będą dotyczyć wszystkich państw członkowskich UE. Planowane jest wycofanie z obiegu wszystkich niskoefektywnych urządzeń centralnego ogrzewania.

Wprowadzone w życie dwie dyrektywy we wspólnocie krajów UE zaczną obowiązywać od czerwca 2015 roku i mają na celu: efficienza-energetica-320x250

  • Dyrektywa 2009/125/WE  (dyrektywa Ecodesign) określana w skrócie ErP (Energy-related Products) ma na celu zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i poprawę efektywności energetycznej wszelkich urządzeń związanych z zużyciem energii. Urządzenia spełniające wymogi będą oznakowane symbolem CE.
  • Dyrektywa 2010/30/UE  przewiduje wprowadzenie klas efektywności energetycznej dla urządzeń grzewczych w celu oznakowania energetycznego urządzeń grzewczych. Ma to m.in. ułatwić ocenę rozwiązania i jego wybór przez przyszłego użytkownika. Urządzenia grzewcze będą znakowane klasą A,B,C,D,E…

Przyszłe dyrektywy będą również dotyczyć m.in. urządzeń AGD, klimatyzatorów czy pomp obiegowych.

Dyrektywa Ecodesign zawiera szereg uzgodnień dotyczących systemu centralnego ogrzewania o  mocy do 400 kW dotyczących przypisania im odpowiednich etykiet energetycznych. O zakwalifikowaniu danego urządzenia do konkretnej klasy energetycznej będzie decydować wartość jego sezonowego współczynnika efektywności.  Jest on wyrażany jako stosunek uzyskanej energii do wykorzystania energii pierwotnej . Średni europejski współczynnik nakładu energii pierwotnej dla energii elektrycznej wynosi 2.5, a dla gazu ziemnego lub oleju 1.0.

Przykładowo kocioł elektryczny o sprawności w stosunku do energii końcowej ok.97%, do energii pierwotnej uzyska współczynnik efektywności na poziomie ok. 40% (97/2.5). Będzie on przypisany do jednej z najniższych klas energetycznych – klasy D.

Najwyższą efektywność energetyczną będą mogły zapewnić jedynie urządzenia czerpiące energię z odnawialnych źródeł energii, będą one należały do klasy co najmniej A. Do najwyższych klas energetycznych A++ oraz A+++ będą mogły się zakwalifikować sprężarkowe pompy ciepła zasilane energią elektryczną. W ogólnym zestawieniu kotły gazowe lub olejowe kondensacyjne zakwalifikują się do klasy B lub C, poniżej w przedziale D-E znajdą się kotły niekondensacyjne oraz węglowe.

etykiety_globenergia

Wdrożenie nowych dyrektyw wpłynie na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, czyli tlenków węgla, węglowodorów i pyłów zawieszonych. Większość technologii grzewczych opartych na paliwie węglowym zostanie wycofana z rynku. Prognozuje się, że urządzenia grzewcze nie spełniające europejskich standardów stanowią ponad 90% aktualnie zainstalowanych systemów.

Warto już dziś uwzględnić wybór instalacji grzewczej przy projektowaniu bądź remoncie naszego domu, biura bądź przedsiębiorstwa. Sprawna instalacja grzewcza to przyszłościowe rozwiązanie. W świetle nowych przepisów prawnych jedynie energia z odnawialnych źródeł energii będzie w stanie zapewnić komfort użytkowania, oszczędności oraz niskie rachunki przez cały rok.

 

 

Źródło: instalacjeb2b.pl, eko-blog.pl

 

Zobacz także: