Wsparcie dla kogeneracji

Dnia 15 kwietnia br. w Dzienniku Ustaw została ogłoszona „ustawa kogeneracyjna” z dnia 14 marca 2014r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona system wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji węglowej na lata 2014-2018. Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia, a więc już niebawem.

Kogeneracja to system jednoczesnego wytwarzania energii i ciepła. Wydajność kogeneracji jest o 10 % większa od rozdzielnej produkcji. Rozwój kogeneracji uwarunkowany pomocą ze strony rządu przyczynia się do zmniejszenie emisji CO2, oszczędności energii oraz poprawy bezpieczeństwa energetycznego.

System wsparcia kogeneracji ma dotyczyć firm zajmujących się sprzedażą energii, które zobowiązane są do posiadania specjalnych certyfikatów poświadczających o pewnej ilości dochodów pochodzących z wysokosprawnej kogeneracji. W zależności od typu kogeneracji wyróżniamy certyfikaty żółte – kogeneracja gazowa, czerwone – kogeneracja węglowa. Świadectwa energetyczne, czyli certyfikaty kupuje się od wytwórców energii lub na rynku co prowadzi do wsparcia rozwoju kogeneracji. W przypadku gdy dana firma posiada niewystarczającą ilość certyfikatów ma obowiązek wniesienia opłaty zastępczej. Po wejściu w życie ustawy każdy sprzedawca energii będzie miał obowiązek zakupu kolejnych świadectw pochodzenia energii lub uiszczania opłaty zastępczej. Informacje o wielkości opłat zastępczych zostaną ogłoszone w ciągu 14 dni od wejścia ustawy w życie przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

blok_kogeneracyjny2W przypadku kogeneracji węglowej wartość opłaty zastępczej nie może być mniejsza niż 5 % i nie większa niż 40% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym. Natomiast w przypadku kogeneracji gazowej opłata zastępcza nie może być niższa niż 15% oraz wyższa niż 110% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym.

Zdaniem ekspertów ustawa kogeneracyjna nie wpłynie znacząco na jej rozwój, ponieważ termin wsparcia określono tylko na cztery lata. Dla przedsiębiorców jest to zbyt krótka perspektywa nie pozwalająca na rozpoczęcie długoterminowych inwestycji w kogeneracji.

 

Źródło: cire.pl, wnp.pl

Zobacz także: