Zielone certyfikaty najtańsze w historii!

Cena zielonych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii spadła do 106,51 zł/MWh.

To blisko najniższa cena zielonych certyfikatów w historii. Niższa była raz, w lutym 2013 roku (100 zł/MWh), później rosnąc do poziomu blisko 180 złotych.

Niska cena zielonych certyfikatów nie jest dobrą informacją dla producentów zielonej energii. Stanowią one bowiem podstawę przychodów(obok ceny uzyskiwanej za sprzedaż energii). Niska cena zielonych certyfikatów jest skutkiem przewagi podaży nad popytem kształtowanym przez obowiązek sprzedawców energii wynikający z konieczności potwierdzenia zielonymi certyfikatami kilkunastoprocentowego udziału energii odnawialnej w ich miksach energetycznych. Sprzedawcy energii zamiast kupowania zielonych certyfikatów mogą również realizować obowiązek OZE poprzez określoną wartość opłaty zastępczej wpłacanej na konto NFOŚiGW. Opłata zastępcza obniża rynkowy popyt na certyfikaty.

Zgodnie z nową ustawą o OŹE system zielonych certyfikatów będzie funkcjonował tylko do końca tego roku. Od 1 stycznia 2016 roku zastąpiony zostanie systemem aukcji. Zagadką jest zatem jak dalej będą kształtowały się ceny zielonych certyfikatów.

Inwestorzy, którzy rozpoczną produkcję zielonej energii w systemie zielonych certyfikatów, będą mogli przejść na system aukcji w oddzielnym koszyku aukcyjnym dla wcześniej uruchomionych projektów.

 

źródło: www.on-eco.pl

Zobacz także: