Zmiany w projekcie ustawy o OZE

Prace nad nową ustawą o OZE trwają nieprzerwanie już od dłuższego czasu. Głównym celem ustawy jest zmiana systemu wspierania energetyki odnawialnej. Ministerstwo Gospodarki przedstawiło ponad kilkadziesiąt poprawek do projektu ustawy o OZE.

Pierwsza kwestia związana jest z umowami przyłączeniowymi. Według MG rozpoczęcie produkcji energii powinno nastąpić nie później niż 48 miesięcy od dnia podpisania umowy, a dla elektrowni morskich okres ten powinien wynosić 72 miesiące.  Celem takich działań jest ograniczenie ilości umów, które nie są należcie realizowane.

Operator sieci nie będzie już zobowiązany do informowania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o energii wprowadzanej do jego sieci i wyprodukowanej w technologii współspalania. Natomiast w kwestii dostarczania zielonej energii każdy operator musi przekazać informacje o ilości dostarczanej energii prezesowi URE co pół roku.

Dotychczas średnia cena energii na rynku hurtowym była ogłaszana przez prezesa URE co roku. W poprawkach MG czytamy, że cena ta będzie ustalana kwartalnie. Na podstawie średniej ceny energii na rynku hurtowym ustala się cenę energii, po której tzw. sprzedawcy zobowiązują się kupić zieloną energię z instalacji przyłączonych do sieci. Celem podjętego działania jest realne przedstawienie sytuacji na rynku energii.

Pełen tekst poprawek MG zgłoszonych podczas  Podkomisji w dniu 9.10.2014 r. można znaleźć na stronie Towarzystwa Obrotu Energii .

 

Źródło: gramwzielone.pl 

Zobacz także: