Zużywamy o 40 procent więcej energii na mieszkańca niż kraje Europy Zachodniej!

Mimo wielu działań podejmowanych w celu zmniejszenia zużycia energii w Polsce nadal jest wiele do zrobienia w dziedzinie efektywności energetycznej. Nadal zużywamy o 40 procent energii pierwotnej na jednego mieszkańca więcej niż w rozwiniętych  krajach Europy zachodniej.

Efektywność energetyczna jest jednym z najtańszych sposobów na radzenie sobie z wzrastającym zapotrzebowaniem na energię. Jest ona szczególnie ważna w miastach, w tej chwili około 50 % populacji żyje w miastach i zużywa około 70 % energii.

Rozwiązaniem tego problemu mogą być inteligentne technologie oraz procesy produkcyjne, które mogą nie tylko zmniejszyć zapotrzebowanie na energię, ale także zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko.

Świetnym przykładem tego, że efektywność energetyczna jest wydajną strategią udowodnił stan Kalifornia w Stanach Zjednoczonych. W połowie lat 70 wprowadzono m.in. poprzez stworzenie odpowiednich aktów prawnych i standardów technicznych programy efektywności energetycznej. Wdrożono tzw. „loading order”, który na pierwszym miejscu stawiał efektywność energetyczną, na drugim OŹE, a dopiero na trzecim nowe elektrownie węglowe i gazowe. W ciągu następnych kilku lat zużycie energii na mieszkańca w Kalifornii pozostało mniej więcej stałe, w tym samym czasie konsumpcja energii w Stanach Zjednoczonych wzrosła dwukrotnie.

 

 

Źródło: oze.pl, własne 

Zobacz także: